×

Мисия, визия, ценности

Мисия

Създаден през 2000-та година, Леко е най-разпознаваемият бранд на Оргахим АД в направление „Архитектурни бои“. Мисията на бранда е да продължи да предлага на пазара широка гама от продукти с гарантирано високо качество, които да отговарят във всеки един момент на потребителското търсене.

Мисия, визия, ценности

Визия

Брандът Леко ще продължи да следва своята последователна и целенасочена стратегия за дългосрочно развитие. Основен фокус остава развитието на портфолиото на Леко към продукти отговарящи на нуждите на клиентите и произведени съгласно утвърдени високи стандарти за качество, здраве и безопасност.

Мисия, визия, ценности

Ценности

•Бранд, ориентиран към нуждите на клиентите
•Поддържане на високи стандарти
•Устойчиво развитие
•Бранд с традициии
•Произвеждане на продукти с грижа за хората и природата
scroll down