Интериорните и фасадни бои на водна основа, които често наричаме латексни, се задържат на повърхността, върху която се полагат посредством прилепяне (адхезия). Грундовете, които се полагат преди основния слой боя, имат за цел да намалят и уеднаквят попивната способност на различните видове повърхности. Те обикновено са с нисък вискозитет (редки) и това им позволява да попият дълбоко в основата и така се постига по-добра спойка между повърхността и боята.

Ако не положим грунд, част от водата, която се намира в боята и е необходима за нормалното ѝ втвърдяване и образуване на финишен слой, се поглъща от основата. В резултат получаваме лошо прилепване и некачествено покритие. 

Под бранд “Леко” Оргахим предлага подходящ грунд, а именно “Леко нано грунд”, който се прилага както в интериора така и в екстериора. Благодарение на съдържанието на фина смола в състава си, с него може да се обработват повърхности, които са по-плътни и където останалите грундове много трудно проникват. Веднъж проникнал в порите на основата, той създава бариера срещу проникване на вода и прилепва трайно към повърхността. Разрежда се по схема 4 части вода и 1 част грунд.

Поради възможните различия в химическия състав на продуктите, се препоръчва употребата на система от продукти от един производител. Игнорирането на грунда от системата може да доведе до лошо качество на финишното покритие и дори компрометирането му.

За добри резултати винаги четете етикетите и техническите описания на продуктите преди употреба. Честа практика е те да се прочитат след като вече е допусната грешка и има видимо незадоволителни резултати. Винаги спазвайте точното разреждане указано от производителя, защото последиците могат да доведат до изключително неприятни манипулации, като изстъргване и премахване на покрития, а понякога и цялостно прешпакловане.