×

История

1991

Продуктът се употребява за вътрешно и външно боядисване на дърво, грундирани метални повърхности, бетон, каменни повърхности, гипс.

История

1992

Продуктът се употребява за вътрешно и външно боядисване на дърво, грундирани метални повърхнос

История

1993

Продуктът се употребява за вътрешно и външно боядисване на дърво, грундирани метални повърхности,

История

1994

Продуктът се употребява за вътрешно и външно боядисване на дърво, грундирани метални повърхности, бетон, каменни повърхности, гипс.
scroll down